İSLAMA XİDMƏT
   
 
  1. Dinsizliyin dinləri: Materializm və Darvinizm

“O kəslər ki, sözü dinləyib onun ən gözəlinə uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır!”  (“Zumər” surəsi, ayə 18)

  
DİNSİZLİYİN DİNLƏRİ:
MATERİALİZM VƏ DARVİNİZM
 
Maddəçilik ya da hal-hazırda istifadə edilən adıyla materializm, tarixin çox köhnə dövrlərindən bəri var olan fikir sistemlərindən biridir. Materializm, tək gerçək varlığın maddə olduğunu müdafiə edər. Bu batil anlayışa görə maddə əzəldən bəri vardır və sonsuza qədər də varlığını davam etdirəcək. Materializmin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti isə bir Yaradıcının varlığını və hər cür dini inancı rədd etməsidir. Yer üzündə dinsizliyi özünə təməl prinsip əldə edən xeyli çox axın, ideologiya və fikir sistemi vardır. Ancaq materializm, dini inkar edən bu axınların böyük bir hissəninin təməlini meydana gətirər. Digər bir deyişlə dinsizliyin ən təsirli dini materializmdir.
Materialist anlayışa, Şumerlerden, köhnə Yunan dinlərinə qədər tarixin hər dövründə rast gəlinmişdir. Ancaq bu batil inanış əsl olaraq 19. əsrdə yayılıb, yerləşik bir fikir sistemi halına gəlmişdir. Çox böyük bir sürətlə yayılan bu materialist anlayışın qarşısında hər vaxt üçün əhəmiyyətli bir maneə olmuşdur. Maddənin əzəli olduğunu iddia edən materializmin önündəki bu böyük maneə, "kainatın və canlılığın necə meydana gəldiyi" sualıdır.
Eyni əsr içində, Çarles Darvinin ortaya atdığı təkamül nəzəriyyəsi, materialistlərin qarşısında bir maneə təşkil edən bu suala tam da onların axtardıqları -amma əslində heç bir etibarlılığı olmayan- cavabı vermişdir. Darvinin ortaya atdığı əsassız nəzəriyyəyə görə cansız maddələr öz özlərini təsadüfi inkişaf edən bəzi hadisələrlə təşkil etmişlər və bunun nəticəsində ilk hüceyrə təsadüfən var olmuşdur. Və Darvinizmə görə yer üzündəki canlıların bütünü, bu ilk hüceyrənin təsadüflər nəticəsində təkamülləşməsiylə meydana gəlmişdir.
Darvin, bu iddialarıyla əslində elm tarixindəki ən böyük yanılmanın memarıdır. Heç bir konkret elmi tapıntıya söykənməyən nəzəriyyəsi, özünün də qəbul etdiyi kimi yalnız bir "məntiq icra etmə"dir. Hətta Darvinin, Növlərin Mənbəyi adlı kitabındakı "Nəzəriyyənin Çətinlikləri" başlıqlı uzun hissədə etiraf etdiyi kimi, təkamül nəzəriyyəsi bir çox əhəmiyyətli sual qarşısında çarəsiz qalmışdır.
Yenə də Darvin, elm inkişaf etdikcə nəzəriyyəsinin önündəki bu çətinlikləri aşa biləcəyini və yeni elmi tapıntıların nəzəriyyəsini gücləndirəcəyini ümid etmişdir. Bunu da kitabında tez-tez ifadə etmişdir. Ancaq inkişaf edən elm, Darvinin ümidlərinin tam əksinə, nəzəriyyənin təməl iddialarını bir-bir dayaqsız buraxmışdır. Belə ki təkamül nəzəriyyəsi bu gün, lehində icra edilən bütün propaqandalara baxmayaraq, Avstraliyalı məşhur molekulyar bioloq Michael Dentonun Evolution: A Theory en Crisis (Təkamül, Krizis İçində Bir Nəzəriyyə) adlı kitabında vurğuladığı kimi "krizis içində bir nəzəriyyə"dir. (Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett Books, 1985) 
Ancaq 19. əsrdə təkamül nəzəriyyəsi ilə əlaqədar elmi gerçəklər bilinmirdi. Və özlərinə elmi bir dəstək axtaran materialistlər üçün bu nəzəriyyə qaçırılmayacaq bir fürsət idi. Çünki Charles Darvin, nəzəriyyəsinə söykənərək bir Yaradıcının varlığını inkar edirdi. O dövrdə insanın başıboş təsadüflərin təsiriylə cansız maddələrdən meydana gəldiyi iddiası, materialistlərin ən çox eşitmək istədikləri şey idi.
Təkamül nəzəriyyəsinə gətirdiyi tənqidlərlə və nəşr etdiyi kitablarla akademik ətraflarda çox hörmətli bir yerə sahib olan Chicago Universiteti professorlarından Phillip Johnson, təkamül nəzəriyyəsinin dinsiz fikir axınları üçün daşıdığı əhəmiyyəti belə açıqlamaqdadır:
… Darvinizmin qəbul edilməsi Allahın varlığının inkar edilməsi mənasına gəlirdi və nəticə olaraq Allahın vəhyinə söykənən dinin yerinə təkamüllü natüralizme söykənən yeni bir inanc meydana gətirildi. Bu yeni inanc yalnız elmin deyil, hökumətlərin, hüququn vəəxlaqın da təməl inancını meydana gətirdi, modernizmin təməl dini fəlsəfəsi sayıldı. (Phillip E. Johnson, Defeating Darwinism Intervarsity Press, 1997, s.99)
Yaxşı Phillip Johnsonun yuxarıdakı sözləriylə də ifadə etdiyi bu dinsiz fəlsəfənin sahiblərinin gerçək məqsədləri nədir?
Allahın varlığını və din əxlaqını inkar edən bir cəmiyyət meydana gətirmək istəyən materialistlər, insanın, qarşısında özünü məsul hiss edəcəyi bir varlıq olmadığını iddia edərlər. Öz əyri anlayışları səbəbiylə, insanın başıboş və məsuliyyətsiz olmasını və heç kimə hesab vermək məcburiyyətində olmamasını istəyərlər. Materialistlərin bu cahilcə ehtirası, materialist bir elm adamı tərəfindən belə yekunlaşdırılmaqdadır:
İnsan, kainatda anlama tutumuna və potensialına sahib tək varlıqdır. Amma şüursuz və ağılsız maddələrin bir məhsuludur. Beləcə dünyaya gəlişini özü bacarmış olan insan, yalnız özünə qarşı məsuldur. (George Gaylord Simpson, Life of The Past:An Introduction to Paleontology, New Haven: Yale University Press, 1953.)
Yuxarıdakı alıntıda ifadə edilənin nə qədər məntiqsiz bir çıxarım olduğu, ağıl və vicdan sahibi hər insanın rahatlıqla anlaya biləcəyi bir gerçəkdir. Bu sözlərin sahibi olan materialist elm adamı, insanın dünyaya gəlişinin öz müvəffəqiyyəti olduğunu iddia etməkdədir. Halbuki açıqdır ki insan dünyaya gəlişinin heç bir mərhələsində iradə istifadə etməmiş və qərar səlahiyyətinə də sahib olmamışdır. Allah insanı yer üzündə qüsursuzca var etmişdir. Amma tarix boyunca materialist zehniyyətin özünü "məsuliyyətsiz" hiss etmə ehtirası, onu şüursuz və ağılsız maddələrdən şüurlu və ağılçı planlamalar gözləmə sayıqlamasına sürümüşdür.
Ayrıca bunu da xatırlatmaq lazımdır ki, dinsizlərin yuxarıda ifadə edilən bu başıboş və məsuliyyətsiz buraxılma istəkləri yalnız 19 və 20. əsrdə yaşayan materialistlərə və təkamülçülərə aid deyil. Allah Quranda keçmiş birliklərdə də eyni düşüncə quruluşuna sahib insanların olduğunu bu şəkildə bildirmişdir:
 
Məgər insan elə güman edir ki, o, başlı - başına buraxılacaq?! Məgər o tökülən bir qətrə nütfə deyildimi?! Sonra laxtalanmış qan oldu və (Allah) onu yaradıb surər verdi. Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift yaratdı. Elə isə O Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi?! (Qiyamət Surəsi, 36-40)
 
Allah insanı bir damla sudan yaratmış ardından ayələrdə də bildirildiyi kimi ona "nizam içində forma vermiş"dir. Yəni insanın öz varlığı haqqında hər hansı bir qərar səlahiyyəti yoxdur; çünki yaradılmışdır. Amma Allahın bu açıq-aşkar lütfünə baxmayaraq kimi insanlar -yuxarıdakı nümunədə görüldüyü kimi- öz iradələriylə yer üzündə olduqları və "başıboş" olduqları iddiasında ola bilməkdədirlər.
Materialist fikir sistemlərinin və təkamül nəzəriyyəsinin "məsuliyyətsiz, başıboş insan həsrəti", hal-hazırda da cəmiyyət quruluşuna, elm və fikir dünyasına hakimdir. Bu səbəblə mənəvi dəyərləri heçə sayan, cəmiyyətdəki dirlik və nizamı təmin edən bütün əxlaqi dəyərlərə qarşı döyüş açan bu əyri anlayışın bir nəticəsi olaraq, gedərək artan bir sürətlə əxlaqi degenerasiyaya uğrayan nəsillər yetişdirilmişdir.
Bu gün elm, materialist düşüncənin və təkamül nəzəriyyəsinin etibarsız olduqlarını, heç bir elmi dəlilə söykənmədiklərini, hətta elmi tapıntılar ilə yalanlandıqlarını açıqca göstərməkdədir. Ancaq 150 il boyunca israrla davam etdirilən ictimai təlqin səbəbiylə, materialist düşüncə və təkamül nəzəriyyəsi hələ bir çox insan tərəfindən sanki isbat edilmiş bir gerçək kimi müdafiə olunmaqdadır. Çünki bu anlayışın qabaqcıllarının, Allahın varlığını inkar edə bilmələri, insanları din əxlaqından və hər cür mənəvi dəyərdən uzaq tuta bilmələri üçün materializmə və təkamül nəzəriyyəsinə ehtiyacları vardır. Əks halda əllərində dinsizliklərini təlqin edə biləcəkləri hər hansı bir vəsait qalmayacaq.
  
Bu yazılar dünyaca tanınmış olan Böyük İslam Alimi Harun Yəhya – nın ““Dinsizliğin dini” ilə mücadele” adlı əsərindən götürülərək hazırlanmışdır.
 
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?