İSLAMA XİDMƏT
   
 
  17. Hekayə - 17

HEKAYƏ: 17

 İSGƏNDƏR İBN FİLİPPİN HEKAYƏSİ
 
Bir gün İsgəndər ibn Filipp ki, padşahi – Rum idi, ətrafında məcmə olan əşxasa dedi ki, mən ömrümdə heç bir saili feyzi – nəvalımdan məhrum etməmişəm. Hər nə, ki məndən xahiş qılıblar - əta etmişəm.
Bir goftarı guş edən bir şəxs ərz elədi ki, ey padşah, mənim üç dirhəm borcum var. İltimas edirəm ki, onu əda buyurasan.
İsgəndər dedi ki, bu günə həqir şey təvəqqe etmək biədəblikdir.
Ol şəxs dedi ki, ey məlik, bəs mənə bir məmləkət bəxş qıl.
İsgəndər dedi ki, əvvəlki sualın mənim şənimə layiq deyil idi, ikinci sual sənin.
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?