İSLAMA XİDMƏT
   
 
  2. İmam-i Rəbbani və Mehdinin gəliş tarixi
MƏQALƏ: 2
 
HARUN YAHYA
 
İMAM-İ RƏBBANİ VƏ MEHDİNİN GƏLİŞ TARİXİ
 
İmam Rəbbani Hz. Mehdinin, Peyğəmbərimizin (s) vəfatından 1000 (min) il keçdikdən sonra, "min ilə ikinci min İL arasında" gələcəyini bildirməkdədir:
Ancaq gözlənilən odur ki; aradan min il keçdikdən sonra bu gizli dövlət tecid edilə (yenilənə). Ona bir üstünlük verilib suyu tapması, artırıla... Beləcə kəmalatın (fəzilətlərin, mükəmməlliklərin) əsli zühur edib onun zillətini örtə.. Və uca bağlılığa dəyər verən Mehdi gəlsin. Allah ondan razı olsun. (Məktubat-i Rəbbani, 1/569)
Şəriətin təsdiq xüsusiyyətləri, milləti tecdidi (yeniləməsi) bu ikinci mindədir. Bu iddianın doğruluğuna ədalətli şahid: İsanın (ə.s.) Mehdinin (r.ə.) bu min içində var olmalarıdır. (Məktubat-ı Rəbbani, 1/611)
Rəsulullahın (s) ümməti arasından çıxanlar çox kamildirlər. Yəni Rəsulullahın (s) irtihali (vəfatı) üzərindən min il keçdikdən sonra istər az olsunlar. Onların çox kamallı olmaları bunun üçündür ki: Şəriətin möhkəmlətməsi, çox tamam şəkliylə hasil ola. Aradan min il keçdikdən sonra, Mehdinin gəlişi də bunun üçündür. Onun mübarək kudumünü (gəlişini), Hatem'ür-resül Rəsulullah (s) müjdələmişdir. İsa (ə.s.) dahi aradan min il keçdikdən sonra nüzul edəcək. (Məktubat-i Rəbbani, 1/440)
Peyğəmbər Əfəndimizin (s) vəfatının ardından min il keçdikdən sonra ikinci min ilinə girilir. İmam Rəbbani Həzrətlərinin yuxarıdakı izahlarına görə, Hz. İsa və Hz. Mehdi, bu min ilə ikinci min il arasında gələcəklərdir.
Böyük İslam alimi İmam Suyuti isə, Peyğəmbərimizin (s) hədislərində, ümmətin ömürünün 1500 ili aşmayacağını bildirdiyini xəbər verməkdədir:
"Bu ümmətin ömürü min (1000) ili keçəcək lakin min beşyüz (1500) ili keçməyəcək." (Qiyamət Əlamətləri, s. 299) (Celaleddin Suyutinin "əl-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin əl-Ümməti Əl Elfe Ellezi Dellet Əleyh el-Asar" adlı kitabından nəql)
Buna görə İslamın hakimiyyəti Hicri 1500 - ə qədər sürəcək. Başqa sözlə 1500-1600 illəri arasında da, pozulma yaşanacaq və ardından da qiyamət gözləniləcək. (Ən doğrusunu Allah bilər).
Beddiüzzaman Səid Nursi Həzrətləri də eyni şəkildə, ümmətin galibane ömürünün 1506-cı ilə qədər olacağını bildirməkdədir:
"... Birinci cümlə, min beşyüz (1500) makamiyle axır zamanda bir taife-i mücahidinin (din üçün çalışanların, cihad edənlərin) son zamanlarına; və ikinci cümlə, binbeşyüzaltı (1506) makamiyle galibane mücahedenin tarixinə.... işarə edər. (...) bu tarixə qədər (1506) zahir və aşikarane, bəlkə galibane davam edəcəyinə remze yaxın (işarə yoluyla) ima edər." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)
Bədiüzzaman da İmam Suyuti kimi, İslam əxlaqının hakimiyyətinin Hicri 1500 illərinə qədər davam edəcəyinə daha sonra da pozulmanın başlayacağına işarə etməkdədir.
İmam Rəbbani isə bu mövzunu açıqladığı digər bir sözündə də, Hz. Mehdinin ortaya çıxışının yüz il başında olacağını ifadə etmişdir:
Çünki onun (Hz. Mehdinin) zühuru, yüz başlarında olacaqdır. (Məktubat-ı Rəbbani, 3/158-159))
Ümmət-i Muhəmmədin ömürü 1500 (min beş yüz) ili aşmayacaq isə, Hicri 1500-cü ilə çatmağa bir yüz il başı qalmışdır. O da Hicri 1400 ili başlarıdır. Başqa sözlə Hz. Mehdinin çıxış zamanı Hicri 1400 ün başlarıdır.
Peyğəmbərimizin (s) hədisində bildirildiyinə görə, İslam əxlaqının hakim olduğu bir yüz il keçdikdən sonra, təxminən bir yüz il də zülm və imansızlıq hakim olacaq və bunun ardından qiyamət gözləniləcək. (Ən doğrusunu Allah bilir.)
Rəsulullah (s) buyurdu:"Qiyamət, yer üzündə Allaha ibadət edilməyən bir yüz il keçmədikcə qopmaz." (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-il Mehdiiyy-il Axır Zaman, 92)
Peyğəmbərimizin (s) hədislərində və İslam alimlərinin sözlərində xəbər verilən bu məlumatlara görə İslam ümmətin ömürü Hicri 1500 ilini aşmayacaq. Başqa sözlə Hz. Mehdinin Hicri 1400 ün başlarında gəlməsi lazımdır.
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?