İSLAMA XİDMƏT
   
 
  4. Dəccal
“O kəslər ki, sözü dinləyib onun ən gözəlinə uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır!”
(“Zumər” surəsi, ayə 18)
 
 
DƏCCAL
 
Dəccal sözü xeyli çox adam üçün bir məna daşımaz. Çünki insanların böyük bir hissəsi bu mövzuda çox məhdud məlumata malikdir, hətta bu anlayışı heç eşitməmişlər. Halbuki Dəccal, Peyğəmbərimiz (s) - in qiyamət gününün yaxınlaşdığına işarə edən hədislərində, haqqında çox çox detal verilən son dərəcə əhəmiyyətli bir anlayışdır. Bu əsərin məqsədi də Dəccalı hədislərdə bildirilən bütün xüsusiyyətləriylə tərif etmək, Peyğəmbərimiz (s) - in diqqət çəkdiyi bu şeytanı gücün yaxından tanınmasına səbəb olmaqdır.
Dəccal axır zamanda (dünyanın son dövrlərində) ortaya çıxacaq ən böyük mənfi gücün adıdır. Hədislərdə ümumiyyətlə bir şəxsiyyət olaraq təsvir edilməkdədir, ancaq bu bir adam ola biləcəyi kimi, şiddətə və vəhşiliyə meylli, şeytanı xüsusiyyətlərə sahib və insanlara zülm edən bir ideologiya da ola bilər. Əsərin irəliləyən hissələrində də Deccaliyet bu yönü ilə ələ alınacaq, bütün dünyaya təsir edən azğın bir fikir axını olduğu göstəriləcək. Bu fikir axını, sanki bir cadu kimi kütlələrə təsir edən, bütün axmaqlığına və səhvinə baxmayaraq təqibçiləri olan və hətta öz içində müxtəlif təriqətləri olan bir axındır.
Bu axının, öz əyri ideologiyasını dünyaya hakim etmək üçün, insanları qorxu və narahatlığa itələyərək qarışıqlıq və anarxiya meydana gətirməsi, yer üzündə dinclik və təhlükəsizlik buraxmaması, kitabda üzərində dayanılacaq bir başqa əhəmiyyətli mövzudur. Söz mövzusu axının, hədəfinə çatmaq üçün ən sıx şəkildə istifadə etdiyi üsullardan biri, savunmasız insanlara istiqamətli olan şiddət və terror hərəkətləridir. Digər bir deyişlə terror, Dəccal sisteminin ən əhəmiyyətli vasitəsidir. Bu vasitə, Dəccal sisteminin təqibçiləri tərəfindən sanki bir ayin şəklində, yəni böyük bir histeri və fışqırma içində istifadə edilər.
Bu gün hələ də dünyanın müxtəlif bölgələrində davam edən döyüşlər, qarşıdurmalar, qanlı terror hərəkətləri, vəhşi qırğınlar, cinayətlər və soyqırımlar, axır zamanın ən əhəmiyyətli şeytanı gücü olan Dəccalın əsəridir. Bu sistemin ana hədəfi, insanları imandan, gözəl əxlaqdan, mənəvi dərinlikdən, sevgidən, şəfqətdən və bütün insani üstünlüklərdən uzaqlaşdırıb, onları sevgisiz, təcavüzkar, vəhşilikdən və şiddətdən zövq alan vəhşi bir heyvan halına gətirmək və bu şəkildə dünyanı qanlı bir arenaya çevirə bilməkdir. Ancaq bu planın heç bir zaman qalib gələ bilməyəcəyi və Dəccalın sisteminin mütləq yox olacağı əsla unudulmamalıdır. Meydana gətirdiyi xaosun və meydana gətirdiyi fitnənin ölçüləri hər nə olursa olsun, Dəccalın fikir sistemi, haqq olmayan bütün digər fikir axınları kimi Allahın bir qanunu gərəyi məğlub olmağa və yox olmağa məhkumdur. Və bu uduzma, Allahın icazəsi ilə, ixlasla Allaha yönələn və yer üzündə imanın və gözəl əxlaqın yayılması üçün səy göstərənlərin etdikləri fikiri mübarizə ilə reallaşacaq. Bu, Allahın iman edənlərə bir vədidir. Bir Quran ayəsində, haqqın ortaya qoyulmasının, batili yox edəcəyi belə xəbər verilər:
 
De: "Haqq gəldi, batil yox oldu. Çünki batil yoxluğa məhkumdur!" (İsra Surəsi, 81)
 
Ərəbcə bir söz olan Dəccal, "yalançı, hiyləgər; zehinlərdə, könüllərdə yaxşı ilə pisi, haqq iləbatili qarışdıran; bir şeyi yaldızlayıp gerçək yüzünü gizləyən; hər yeri gəzən pis və uğursuz adam" kimi mənalara malikdir. Peyğəmbərimiz (s) - in axır zamanı izah edən xeyli çox hədisində Dəccal, qiyamətin ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri olaraq iştirak etməkdədir. Hal-hazırda dünyanın vəziyyəti isə, Peyğəmbər Əfəndimizin hədislərində tərif etdiyi axır zaman ilə böyük bənzərliklər göstərməkdədir. Hədislərdə bu dövrdə fitnənin (qarışıqlıq və məğlubiyyətçiliyin), anarxiyanın və şiddətin yayılacağı dünyada dincliyin qalmayacağı insanların aclıq, kasıblıq, qıtlıq kimi xeyli çox çətinlik ilə mübarizə edəcəyi, pisliyin və fəsadın yayılacağı bildirilmişdir. (Detallı məlumat üçün Baxın. Qiyamət Əlamətləri, Harun Yəhya, 2001) Bu dövrdə, qarışıqlıq və narahatlığın yayılmasına səbəb olan, insanları əxlaqsızlığa və pisliyə itələyən, kütlələri inkara və üsyana istiqamətləndirən, terrorun və şiddətin qaynağı halına gələn fikiri infrastruktur isə Dəccaldır. Dəccalın əxlaqsızlığı yaymada istifadə etdiyi metod yaxşını pis, pisi yaxşı göstərməsi olacaq. Bu mövzuda bildirilən hədislərdən biri belədir:
Dəccal çıxar. Yanında su və atəş vardır. İnsanların su olaraq gördüyü yandırıcı bir atəşdir. İnsanların atəş olaraq gördükləri də soyuq və şirin bir sudur. 1
Peyğəmbərimiz (s) hədislərində, qiyamət qopmadan əvvəl Dəccalın şübhəsiz çıxacağını ifadə edərkən, Dəccalın necə bir mühitdə ortaya çıxacağını da bildirmişdir. Dəccalın çıxdığı dövr; din əxlaqının yaşanmadığı, Allahın açıqca inkar edildiyi, əxlaqsızlığın, qarışıqlığın, döyüşlərin, qarşıdurmaların çox yayıldığı, terrorun, cinayətlərin və şiddətin gündəlik həyatın bir parçası halına gəldiyi bir dövr olacaq. Tarix boyunca dünya üzərində anarxiya və qarışıqlığın yaşandığı dövrlər olmuşdur, ancaq Dəccalın səbəb olduğu qarışıqlıq və xaos mühiti, tarixin heç bir dövründə misli görülməmiş böyüklükdə olacaq.
Peyğəmbərimiz (s) də bir hədisində bu mövzuya diqqət çəkmişdir:
Allah Hz. Adəmi yaratmış olduğu gündən bu yana, Dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə olmamışdır.
 
Bu yazılar dünyaca tanınmış olan Böyük İslam Alimi Harun Yəhya – nın “Dəccalın ayini terror” adlı əsərindən götürülərək hazırlanmışdır.
 
 
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?