İSLAMA XİDMƏT
   
 
  Axırzamanla əlaqəli mövzular
“O kəslər ki, sözü dinləyib onun ən gözəlinə uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır!”
(“Zumər” surəsi, ayə 18)
 
AXIRZAMAN HAQQINDA
Axır zaman sözü, "son dövr" mənasına gəlir. İslama görə axır zaman, qiyamətə yaxın bir zamanda, Quran əxlaqının hakim olacağı və insanlar arasında çox məşhur olaraq yaşanacağı bir dövrü ifadə edər.
İnsanların xəyalındə hər vaxt üçün daha gözələ, daha yaxşıya istiqamətli bir həsrət vardır. Daha gözəl bir mənzərə, daha gözəl bir yemək, daha yaxşı və ictimai problemlərin yaşanmadığı bir həyat, rifah, dinclik, bolluq, gözəllik… Elə axır zaman da bütün bu "daha yaxşı", "daha gözəl" anlayışlarını içində saxlayan bir çağı ifadə edər. Axır zaman, çətinliyin və qıtlığın yerini bolluğun və bərəkətin, ədalətsizliyin yerini ədalətin, əxlaqsızlığın yerini gözəl əxlaqın, qarışıqlığın yerini barışın və dincliyin götürdüyü və bütün inanan qulların əsrlərdir həsrətini eşitdikləri, İslam əxlaqının hakim olduğu müqəddəs bir dövrdür.
Peyğəmbərimiz (s) in hədislərində bu dövrü və xüsusiyyətlərini açıqlayan detallı izahatlar iştirak edər. Peyğəmbərimiz (s) in ardından bəzi İslam böyükləri də axır zaman haqqında əhəmiyyətli şərhlərdə olmuşlar. Bu izahatlara baxıldığında, axır zamanın, bir-birini izləyəcək olan bəzi əhəmiyyətli hadisə ya da müddətlərlə dolu olduğunu görərik. Axır zaman dünyanın əvvəl böyük bir pozulma və qarışıqlıq yaşadığı, ancaq sonra da gerçək dinin yaşanmasıyla qurtuluşa qovuşduğu bir dövrdür.
Axır zamanın ilk mərhələsində, dünya Allahı inkar edən bəzi fəlsəfi sistemlər səbəbiylə degenerasiya olacaq. İnsanlar yaradılış məqsədlərindən uzaqlaşacaq, bunun nəticəsində böyük bir mənəvi boşluq və əxlaqi pozulma meydana gələcək. Böyük fəlakətlər, döyüşlər və ağrılar yaşanacaq, insanlar "Bu fəlakətlərdən necə xilas olarıq?" sualının cavabını axtaracaqlar.
Axır zamanın bu dövrü, eyni zamanda dinin də degenerasiya edildiyi bir dövrdür. İslam dini, içinə soxulan bəzi xürafələr və batil inanışlar səbəbiylə əslindən uzaqlaşdırılmışdır. Dindarlıq adı altında mühafizəkarlıq və ikiüzlülük edən bəzi kəslər bu xürafələri daha da yaymaq üçün çalışmaqda, İslamın özündəki gözəl əxlaqın qavranmasına mane olmaqdadırlar. Bir tərəfdə ateizmi və dinsizliyi təlqin edən fəlsəfələr, kənar yanda da dini içdən korlayan bu mühafizəkar güclər, insanlığı böyük bir qaranlığa sürümüşdür.
Ancaq Allah, axır zamanın bu böyük qarışıqlığı içindəki insanları qurtuluşa çatdıracaq. Yolunu çaşmış olan insanlığı doğru yola dəvət etmək üçün, "Mehdi" (doğruya aparan) sifətini daşıyan üstün əxlaqlı bir qulunu səbəb edəcək. Mehdi, əvvəl İslam dünyasının içində fikiri bir mübarizə icra edəcək və İslamın əslindən qopmuş olan Müsəlmanları gerçək imana və əxlaqa çevirəcək. Mehdinin bu nöqtədə üç təməl vəzifəsi vardır:
1. Allahı inkar edən və dinsizliyi dəstəkləyən fəlsəfi sistemlərin çürüdülməsi.
2. İslamı, onu degenerasiya etmiş olan ikiüzlü kəslərin boyunduruğundan qurtararaq xürafəçiliyə qarşı mübarizə edilməsi. Quranın hökmlərinə söykənən gerçək İslam əxlaqının ortaya çıxarılması və tətbiq olunması.
3. Bütün İslam dünyasını siyasi və ictimai yönlərdən gücləndirməsi, dinclik, təhlükəsizlik və rifah təmin etməsi, ictimai problemləri həll etməsi.
Hədislərdə bildirildiyinə görə, Mehdiylə eyni dövrdə dünyaya yenidən dönəcək olan Hz. İsa isə, xüsusilə Xristian və Yəhudi dünyasına xitab edəcək, onları içinə düşdükləri xürafələrdən sıyrılıb Qurana görə yaşamağa çağıracaq. Xristianların Hz. İsaya uyması ilə birlikdə, İslam və Xristian dünyaları tək bir inancda birləşəcək və dünya "Altınçağ" olaraq xatırlanan böyük bir barış, təhlükəsizlik, xoşbəxtlik və rifah dövrü yaşayacaq.
Peyğəmbərimiz (s) in hədislərində axır zamanın başlanğıc əlamətləri ilə əlaqədar müxtəlif şərhlər mövcuddur. Ayrıca Quranda da bu dövrə işarə edən ayələr vardır. Bu əsərdə müxtəlif axır zaman əlamətləri, hədislər və Quran ayələri istiqamətində açıqlanmaqdadır.
 
Bu yazılar dünyaca tanınmış olan Böyük İslam Alimi Harun Yəhya – nın “Axır zaman və Dabbətul Ərz” adlı əsərindən götürülərək hazırlanmışdır.
ALLAHU ƏKBƏR
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
GERÇƏYİ DÜŞÜNDÜNÜZMÜ?